Welcome to AAR Translator
Contact us
Juridik

Juridisk översättning av våra kvalificerade facköversättare

Översättning av juridiska dokument

När det handlar om översättning av juridiska dokument måste det bara bli rätt. Sedan tidigt sjuttiotal har AAR Translator varit en pålitlig partner inom juridisk översättning och hjälpt advokatbyråer, banker, försäkringsbolag, juridiska avdelningar, företag och privatpersoner med allt från lagtexter, försäkringar och avtal till domar, överklaganden och intyg av olika slag.

Kvalificerade facköversättare med expertis, erfarenhet och kompetens

Den kvalificerade facköversättaren som vi väljer för ditt uppdrag ska vara väl insatt i juridisk terminologi, ha omfattande erfarenhet och kompetens inom juridik och ofta även gedigen juridisk utbildning. Dessutom ska han eller hon ha kunskap om det aktuella landets rättssystem och myndigheter.

Dessa uppdrag utförs vanligen av en auktoriserad translator, vilket är en skyddad titel inom Sverige. En auktoriserad translator måste genomgå och klara ett krävande översättningsprov i flera delar. Detta organiseras av Kammarkollegiet, den myndighet som ansvarar för auktorisationen av översättare.

När översättaren har utfört ett prov med godkänt resultat och genomgått en noggrann redbarhetskontroll erhåller översättaren auktorisation som translator. Endast fysiska personer kan få denna auktorisation. En auktoriserad translator har lagstadgad tystnadsplikt. När du anlitar en auktoriserad översättare kan du vara trygg i vetskapen om att ditt material kommer att behandlas professionellt och med absolut integritet.

Auktoriserad översättning av dokument

Behöver din översättning auktoriseras, legaliseras, förses med apostille eller bestyrkas av Notarius publicus? Vi ordnar det. Vi ser också till att översättningen motsvarar det ursprungliga dokumentet vad gäller struktur och stämplar. Vårt mål är att göra din vardag enklare genom att leverera högkvalitativa översättningar av juridiska dokument som översätts inom avtalad tid.

Kontakta AAR Translator idag för att gå igenom dina behov av juridisk översättning. Vi är här för att ge dig den bästa lösningen och skapa ett framgångsrikt samarbete för att möta dina specifika krav inom det juridiska området.

Klicka för offert eller beställning