Welcome to AAR Translator
Contact us
Supplier

Bli leverantör

Vi vill gärna få kontakt med dig om du uppfyller ett eller flera av nedanstående krav:

  • Du har formell högre utbildning i översättning (erkänd examen)
  • Du har motsvarande behörighet inom något annat ämne samt minst 2 års dokumenterad översättningserfarenhet
  • Du har minst fem års dokumenterad yrkesmässig översättningserfarenhet

Du kan fylla i formuläret nedan, men det går även bra att mejla oss på info@aar-translator.se.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Choose the languages ​​and services you provide

Translation Authorized translation Language review Transcription Subtitling

Do you use CAT tools?

No Yes, which/which ones?

Prices

Here you can attach files (e.g. cv, references; max. 5 files)

You will receive a confirmation that the form has been sent.