Welcome to AAR Translator
Contact us
(Svenska) Transkribering

Transkribering

[/vc_row]

Transkribering av ljud-och videofilmer till och från de flesta språken

AAR Translator

Har du en ljudfil eller videoinspelning som behöver transkriberas/översättas? Vi har transkriberare/översättare för många olika språk och med lång erfarenhet av att överföra ljud till text.

 

Vad är transkribering eller transkription?

Transkribering, eller transkription som det också kallas, innebär att ljud- eller videoinspelningar omvandlas till skriftlig text. Det går även att beskriva det som att man gör om talspråk till skriftspråk. Det är en viktig process inom kommunikation och informationshantering och det har många användningsområden i olika branscher.

När behövs transkribering?

Transkribering behövs när du vill ha nerskrivet vad som sägs i en ljudfil eller videoinspelning. Det kan handla om förhör hos polis, åklagare eller från rättegångar; olika slags intervjuer, t.ex. i samband med enkäter eller forskningsprojekt; från möten och föreläsningar.

Ta hjälp av vårt erfarna team av transkriberare och översättare

Har du en ljudfil eller videoinspelning som behöver transkriberas eller översättas? Vårt team av transkriberare och översättare är kunniga inom en mängd olika språk och har omfattande erfarenhet av att omvandla ljud till text.

köpa transkribering

 

Hur noggrann blir transkriberingen?

Det finns olika transkriberingsnivåer och det är viktigt att du vid beställningen uppger hur detaljerad transkriberingen ska vara. Ibland är det viktigast med vad som sägs och ibland är det viktigare med hur det sägs.

Vi delar in transkriberingar i tre olika nivåer:

 1. Standardtranskribering
  Vi skriver (och översätter) vad som sägs och anger eventuella svår- eller ohörbara textavsnitt, men utan tilläggsinformation som inte är relevant i sammanhanget (t.ex. hummanden, omtagningar, utfyllnadsord, instämmanden, bakgrundsmusik, pauser etc.). Det är den mest frekventa transkriberingsnivå för t.ex. domstolar, polis- och tullmyndigheter.
 2. Exakt transkribering
  Här skriver (och översätter) vi på beställarens begäran ner exakt vad som hörs, inkl. all tilläggsinformation såsom utfyllnadsord, utrop, bakgrundsljud, skratt, tvekanden. En sådan transkriberingsnivå kan efterfrågas av beställare som behöver en helhetsbild av vad som sägs och hörs, t.ex. för vissa intervjuer, forskningsprojekt.
 3. Redigerad transkribering
  Det som sägs överför (och översätter) vi till grammatiskt, ortografiskt etc. korrekt språk, utan avbrutna meningar, utfyllnadsord etc.
  Denna transkriberingsnivå gäller oftast för mötesprotokoll och föreläsningar.

 

Vad kostar det att göra en transkription?

Beställaren betalar för den (extra) tid som transkriberingen tar. Det finns ett antal faktorer som påverkar hur lång tid det tar att transkribera:

 • Ljudkvalitet
 • Flera personer som talar; det är svårt att uppfatta vad som sägs när flera pratar i mun på varandra och man inte vet vem det är som talar
 • Störande bakgrundsljud från olika slags utomhusmiljöer, eko, musik
 • Felplacerad mikrofon
 • Dialekter, t.ex. svårförståeliga dialekter eller personer som talar med brytning
 • Fackområden där det kan förekomma speciella facktermer, interna förkortningar m.m.

 

Vad behöver du utöver transkription och översättning?

Vi översätter den transkriberade texten till det språk du önskar. Vill du sedan lägga upp de översatta texterna som undertexter eller ha som voice over (berättarröst) i t.ex. en video på Youtube så kan vi även hjälpa till med det.

Kontakta oss idag för att få dina ljudfiler och videor transkriberade och översatta av vårt erfarna team. Vi diskuterar gärna dina behov och hur vi kan hjälpa dig. Alternativt kan du använda länken nedan för att begära en offert eller göra en beställning.