Welcome to AAR Translator
Contact us




Teknik

Professionell teknisk översättning

När mer än språket är viktigt!

Letar du efter teknisk översättning? Oavsett vilket tekniskt område du är verksam inom dyker det säkert då och då upp texter som behöver översättas. AAR Translator har varit till hjälp för våra kunder sedan tidigt sjuttiotal med översättning av tekniska dokument såsom manualer, tekniska bruksanvisningar, produktbeskrivningar, driftinstruktioner och föreskrifter av olika slag.

Vi förstår vikten av att leverera kvalitativa översättningar som är korrekta och precisa och som använder rätt terminologi. Vårt mål är att säkerställa att din tekniska information kommuniceras effektivt och på ett professionellt sätt till din målgrupp. Genom att samarbeta med oss kan du vara trygg i att dina tekniska texter blir översatta med noggrannhet och expertis.

Du kan lita på att vi levererar kvalitativa tekniska översättningar som uppfyller dina behov och krav. Kontakta oss idag för att diskutera dina översättningsprojekt och låt oss hjälpa dig nå en bredare publik med dina tekniska texter.

tekniska översättningar

Vi erbjuder teknisk översättning inom olika tekniska områden

Ifall du arbetar inom en väldigt smal nisch kanske vi inte har en översättare som är specialist inom just det området. Men då har vi någon med gedigen bakgrund och erfarenhet inom ett närliggande område som kan hjälpa dig.

Få en digital offert för teknisk översättning

Kostnadseffektiva lösningar med översättningsverktyg

Vi arbetar med översättningsverktyg (CAT), vilket innebär att vi återanvänder de översättningar som vi redan gjort för ditt företag. Det säkerställer inte bara en konsekvent terminologi utan blir även mer tids- och kostnadseffektivt. De allra största vinningarna med att arbeta med översättningsminnen kan göras inom just tekniska översättningar, till exempel tekniska manualer och bruksanvisningar, vilka ofta innehåller upprepningar. Vårt mål är att göra din vardag enklare. Genom att leverera tekniska översättningar av högsta kvalitet på utsatt tid.

Behöver du en teknisk översättning?

Oavsett om du behöver en teknisk översättning till engelska eller något annat språk för en manual, produktbeskrivning, driftinstruktion eller bruksanvisning, så finns det några punkter att tänka på när du beställer en teknisk översättning.

Målgrupp

Vi vill gärna veta vilken som är målgruppen, var målgruppen finns och i vilket sammanhang texten ska användas för att översättningen ska ha rätt tilltal, tonfall och stil.

Referensmaterial

Den översättare vi väljer är i regel insatt i och har erfarenhet av ditt fackområde. Många företag har dock utvecklat delvis egen terminologi. Har du tidigare översatt material, aktuella termlistor och annat referensmaterial så är det till stor hjälp för översättaren.

Oredigerbara bildtexter

Finns det oredigerbara bildtexter som behöver översättas i din text? Om så är fallet, har du tillgång till originalformatet (t.ex. Photoshop eller Illustrator)? Om du inte har tillgång till originalformatet kan vi erbjuda olika alternativ för att hantera översättningen.

En möjlighet är att upprätta en tabell där bildtexterna placeras i en kolumn för källspråket och en kolumn för målspråket. På så sätt kan du enkelt se och jämföra översättningen för varje bildtext.

Ett annat alternativ är att vi lägger till textrutor med översättningen direkt över respektive bildtext. Detta kan göras för att säkerställa att översättningen är tydligt kopplad till varje bildtext och att inga detaljer går förlorade.

Anpassning av säkerhetsbestämmelser och lagtexter

Innehåller din text nationella, regionala eller lokala säkerhetsbestämmelser? Tänk då på att det är av yttersta vikt att de anpassas till det aktuella landet där de ska tillämpas.

Textutrymme

Olika språk kräver olika textutrymme. Spanska kräver t.ex. ca 20 % mer utrymme än svenska, grekiska upp till 40 %

Måttenheter, valutor och prisuppgifter

Om din text innehåller måttenheter, valutor, prisuppgifter eller liknande, är det viktigt att klargöra hur de ska hanteras. Behövs eventuell omräkning av enheter eller valutor?

Lämna om möjligt namnet på en kontaktperson i din organisation som kan besvara eventuella frågor.