Välkommen till AAR Translator
Kontakta oss
Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

AAR Translator

Vi sätter alltid kvaliteten i första rummet. Dels kvaliteten som gäller översättningarna och våra granskningsrutiner och dels kvaliteten som rör service och kringtjänster. Vi är ISO-certifierade och arbetar aktivt med våra kvalitetsmål.

Eftersom vi levererar en tjänst som i många fall är svår att utvärdera måste kunderna kunna lita på att våra översättningar är språkligt korrekta och också anpassade efter det sammanhang de ska användas i, den aktuella målgruppen och det geografiska området.

Fråga oss gärna om våra kvalitetsrutiner!