Välkommen till AAR Translator
Kontakta oss

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan om du har frågor av något slag!

Vill du lägga en beställning eller genomföra en offertförfrågan? Klicka här.
Teknik

Teknik

Tekniska översättningar. När mer än språket är viktigt!

AAR Translator

Oavsett vilket tekniskt område du är verksam inom dyker det säkert då och då upp texter som behöver översättas. Vi på AAR Translator hjälper sedan tidigt sjuttiotal våra kunder med tekniska översättningar av allt från manualer, tekniska bruksanvisningar och webbplatser till produktbeskrivningar, driftinstruktioner och föreskrifter av olika slag.

tekniska översättningarIfall du arbetar inom en väldigt smal nisch kanske vi inte har en översättare som är specialist inom just det området. Men då har vi någon med gedigen bakgrund och erfarenhet inom ett närliggande område.

 

Klicka för offert eller beställning

 

Vi vill gärna veta vilken som är målgruppen, var målgruppen finns och i vilket sammanhang texten ska användas för att översättningen ska ha rätt tilltal, tonfall och stil. Det finns många sätt att uttrycka samma sak på. Därför blir vi jätteglada över referensmaterial (till exempel tidigare översättningar eller ordlistor) med de termer som du och dina kolleger föredrar.

Kostnadseffektiva lösningar med översättningsverktyg

Vi arbetar med översättningsverktyg (CAT), vilket innebär att vi återanvänder de översättningar som vi redan gjort för ditt företag. Det säkerställer inte bara en konsekvent terminologi utan blir även mer tids- och kostnadseffektivt. De allra största vinningarna med att arbeta med översättningsminnen kan göras inom just tekniska översättningar, till exempel tekniska manualer och bruksanvisningar, vilka ofta innehåller upprepningar. Vårt mål är att göra din vardag enklare. Genom att leverera tekniska översättningar av högsta kvalitet på utsatt tid.

Behöver du en teknisk översättning?

  • Oavsett om du behöver ha översatt en manual, en produktbeskrivning, en driftinstruktion eller en bruksanvisning, så är det några punkter du bör tänka på när du beställer en teknisk översättning.
  • Referensmaterial: Den översättare vi väljer är i regel insatt i och har erfarenhet av ditt fackområde. Många företag har dock utvecklat delvis egen terminologi. Har du tidigare översatt material, aktuella termlistor och annat referensmaterial så är det till stor hjälp för översättaren.
  • Lämna om möjligt namnet på en kontaktperson i din organisation som kan besvara eventuella frågor.
  • Finns oredigerbara bildtexter som behöver översättas i din text? Har du i så fall tillgång till originalformatet (t.ex. Photoshop eller Illustrator)? Annars har vi möjlighet att t.ex. upprätta en tabell som innehåller bildtexterna i en käll- och en målkolumn. Eller också kan vi lägga textrutor med översättningen över respektive bildtext.
  • Hänvisningar till nationella, regionala eller lokala säkerhetsbestämmelser och relevanta lagtexter etc. måste anpassas till det aktuella landet.
  • Olika språk kräver olika textutrymme. Spanska kräver t.ex. ca 20 % mer utrymme än svenska, grekiska upp till 40 %!
  • Om din text innehåller måttenheter, valutor, prisuppgifter etc.: Hur ska de hanteras? Ev. omräkning?