Välkommen till AAR Translator
Kontakta oss

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan om du har frågor av något slag!

Vill du lägga en beställning eller genomföra en offertförfrågan? Klicka här.
Auktoriserad Översättning

Auktoriserad
översättning

auktoriserad översättning från kammarkollegiet

Auktoriserade översättningar

Myndigheter utomlands men även inom Sverige kräver i regel att översättningar av officiella handlingar ska vara auktoriserade, dvs. bestyrkta av en auktoriserad translator. Dessa handlingar kan vara personbevis, intyg/betyg, vigselbevis, köpekontrakt, polisutredningar, årsredovisningar, skilsmässodomar, examensbevis och andra officiella handlingar. Auktoriserade översättningar görs av auktoriserade translatorer som bestyrker översättningens riktighet med sin namnteckning och translatorsstämpel.

Auktoriserade translatorer

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel i Sverige. En auktoriserad translator måste genomgå och klara ett mycket krävande översättningsprov i flera delar som anordnas av Kammarkollegiet som är den myndighet som ansvarar för auktorisationen av översättare. Efter godkänt prov och redbarhetskontroll erhåller översättaren auktorisation som translator. Endast fysiska personer kan få denna auktorisation. En auktoriserad translator har lagstadgad tystnadsplikt.

Auktoriserade translatorer finns för närvarande i ett trettiotal språkriktningar.

Klicka för offert eller beställning

 

Privatkunder

Du som är privatkund bör alltid i förväg ta reda på om du behöver en auktoriserad översättning, t.ex. genom att ta kontakt med den myndighet som ska ta emot översättningen.

bild auktoriserad översättning

Fråga då gärna även om det dessutom behövs en s.k. apostille som är ett bestyrkande som kan behövas i vissa länder. Apostilleringen görs i Sverige av Notarius publicus.

Vi på AAR Translator kan hjälpa dig med din översättning, oavsett vilket bestyrkande du behöver.