Välkommen till AAR Translator
Kontakta oss

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan om du har frågor av något slag!

Vill du lägga en beställning eller genomföra en offertförfrågan? Klicka här.
Språkgranskning

Språkgranskning

Språkgranskning & korrigering

AAR Translator

Om du har en text som du inte är nöjd med eller som du misstänker innehåller fel och brister får du gärna skicka den till oss. Vi korrigerar, formulerar om, uppdaterar och snyggar till. Så att texten passar målgruppen och det sammanhang den ska användas i. På de flesta språk. Vi arbetar med fyra olika nivåer. Vilken passar din text?

 

Klicka för offert eller beställning


1. Vi korrekturläser och språkgranskar

Vi ser till att din text inte innehåller några fel som rör stavning, böjningar, meningsbyggnad, syftning, interpunktion m.m.förstoringsglas språkgranskning

2. Vi anpassar texten till syfte och målgrupp
Utöver det som anges i punkt 1 ser vi till att ton, stil, tilltal och ordval är lämpliga för sammanhanget.

3. Vi ändrar i disposition och rubriker
Utöver innehållet i punkt 1 och 2 ser vi till att sambanden och sammanhangen i texten tydliggörs och att det inte förekommer inkonsekvenser.

4. Vi gör om hela texten
Vi använder den information som finns tillgänglig och skapar en helt ny text, exempelvis för en ny målgrupp eller ett nytt syfte.