Välkommen till AAR Translator

Vi översätter texter

Till och från de flesta språken – även om svenskan oftast är inblandad i någon riktning. Vi anpassar varje översättning efter målgruppen och sammanhanget.

Vi granskar och korrigerar

Så att din text håller den höga språkliga kvalitet som den förtjänar. Så att du skickar rätt signaler till dina kunder och andra intressenter.

Om kvalitet

Vi är ISO-certifierade och arbetar aktivt med våra kvalitetsmål såväl när det gäller översättningar och granskningsrutiner som service och kringtjänster.

AAR Translator utökar verksamheten för medicinska översättningar

Professionella översättningar på de flesta språk

AAR Translator är en översättningsbyrå som har funnits sedan tidigt sjuttiotal och som levererar professionella översättningar på de flesta språken. Vi tillgodoser alla språkbehov och översätter allt utom skönlitteratur – från hemsidor, manualer och avtal till årsredovisningar, pressreleaser och bipacksedlar. De företag som anlitar oss ställer höga krav och representerar i stort sett alla branscher. Vi har ramavtal med den offentliga sektorn och ett flertal EU-organ. Genom våra ramavtal, kunder och vår närvaro på Medicon Village har vi utvecklat spetskompetens inom medicin. Våra översättare – en tredjedel är auktoriserade – översätter till sitt modersmål och är specialiserade inom olika ämnesområden. Vill du beställa en översättning? Vi är din översättningsbyrå!

Som översättningsbyrå

har vi alltid kvaliteten i fokus – i alla led.

Vi levererar trygghet …

Att översättningen är korrekt och levereras på utsatt tid tar våra kunder för givet när de anlitar oss.

Läs mer

… som passar dig!

Våra professionella översättningar hjälper dig att kommunicera obehindrat med dina kunder och leverantörer.

Läs mer

Tryckfärdiga original

Dessutom ser vi till att din översättning levereras som ett tryckfärdigt original. Bara säg till!

Läs mer

Vi är ISO-certifierade och arbetar aktivt med våra kvalitetsmål.

Dels kvaliteten som gäller översättningarna och våra granskningsrutiner och dels kvaliteten som rör service och kringtjänster.