Välkommen till AAR Translator
Kontakta oss

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan om du har frågor av något slag!

Vill du lägga en beställning eller genomföra en offertförfrågan? Klicka här.
Transkribering

Transkribering

Vad är transkribering eller transkription?

AAR Translator

Transkribering (som även kallas transkription) innebär att man överför innehållet i en ljud- eller videofil till skrift. Eller, enklare uttryckt, man gör om talspråk till skriftspråk.

När behövs transkribering?

Transkribering behövs när du vill ha nerskrivet vad som sägs i en ljudfil eller videoinspelning. Det kan handla om förhör hos polis, åklagare eller från rättegångar; olika slags intervjuer, t.ex. i samband med enkäter eller forskningsprojekt; från möten och föreläsningar.

Klicka för offert eller beställning

Har du en ljudfil eller videoinspelning som behöver transkriberas/översättas? Vi har transkriberare/översättare för många olika språk och med lång erfarenhet av att överföra ljud till text.

 

köpa transkribering

Hur noggrann blir transkriberingen?

Det finns olika transkriberingsnivåer och det är viktigt att du vid beställningen uppger hur detaljerad transkriberingen ska vara. Ibland är det viktigast med vad som sägs och ibland är det viktigare med hur det sägs.

Vi delar in transkriberingar i tre olika nivåer:

 1. Standardtranskribering
  Vi skriver (och översätter) vad som sägs och anger ev. svår- eller ohörbara textavsnitt, men utan tilläggsinformation som inte är relevant i sammanhanget (t.ex. hummanden, omtagningar, utfyllnadsord, instämmanden, bakgrundsmusik, pauser etc.).
  Det är den mest frekventa transkriberingsnivå för t.ex. domstolar, polis- och tullmyndigheter.
 2. Exakt transkribering
  Här skriver (och översätter) vi på beställarens begäran ner exakt vad som hörs, inkl. all tilläggsinformation såsom utfyllnadsord, utrop, bakgrundsljud, skratt, tvekanden.
  En sådan transkriberingsnivå kan efterfrågas av beställare som behöver en helhetsbild av vad som sägs och hörs, t.ex. för vissa intervjuer, forskningsprojekt.
 3. Redigerad transkribering
  Det som sägs överför (och översätter) vi till grammatiskt, ortografiskt etc. korrekt språk, utan avbrutna meningar, utfyllnadsord etc.
  Denna transkriberingsnivå gäller oftast för mötesprotokoll och föreläsningar.

Vad kostar det att transkribera?

Beställaren betalar för den (extra) tid som transkriberingen tar. Det finns ett antal faktorer som påverkar hur lång tid det tar att transkribera:

 • Ljudkvalitet
 • Flera personer som talar; det är svårt att uppfatta vad som sägs när flera pratar i mun på varandra och man inte vet vem det är som talar
 • Störande bakgrundsljud från olika slags utomhusmiljöer, eko, musik
 • Felplacerad mikrofon
 • Dialekter, t.ex. svårförståeliga dialekter eller personer som talar med brytning
 • Fackområden där det kan förekomma speciella facktermer, interna förkortningar m.m.

Vad behöver du förutom transkribering och översättning?

Vi översätter den transkriberade texten till det språk du önskar. Vill du sedan lägga upp de översatta texterna som undertexter eller ha som voice over (berättarröst) i t.ex. en video på Youtube så kan vi även hjälpa till med det.